หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
สถานที่สำคัญในตำบลหนองไผ่
กลุ่มอาชีพในตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
 
 
นางปราจีน สุพรรณฝ่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
 
 
 
 
   
  กิจกรรม
  กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน
ได้จัดทำขึ้น
 
  กิจการสภา
  การทำงานของสมาชิกสภา
ที่มาจากการเลือกของประชาชน
 
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
รวบรวมข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์ หนังสือคำสั่ง ฯลฯ
ของ อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใบรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 46 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
   
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์เด็กเล็ก อบต [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 54 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการพนักงานทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 50 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาสถานีสูบน้ำ บ้านหนองแ [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 58 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 42 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ บ้าน [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและชุดปฏิบัติหน้า [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายปากทางเข้า-สามแยก [ 21 ก.ค. 2565 ]

   
 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2391  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว2381  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กพส. มท 0810.4/ว2380  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว106  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศ. มท 0816/ว2390  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development) กพส. มท 0810.2/ว2385  [ 4 ส.ค. 2565 ]
   
 
การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ รู้เท่าทันสื่อ ยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ขอประชาสัมพันธฺระบบฐานข้อมูลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบ แนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒0 ปี  [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ปรับแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลังฯ ปี 2565 (อบจ.ชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ)  [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา จาก สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ โอนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา จาก สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ โอนเมื่อ 27 มิถุนายน 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
การรายงานข้อมูลขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
**ด่วนที่สุด** สรุปข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 55 
** ด่วนที่สุด ** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ. ประจำเดือนภาษี มิถุนายน 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
**ด่วนที่สุด** ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร Inclusive Rural Development [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Womens Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565 และโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excell (สำหรับหน่วยงานลูก) ประจำปี 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 60 
   
 
ทต.ลาดใหญ่ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ซับสีทอง กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกระดุมทอง ถนนสายบ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ 4 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.นาฝาย [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเป้า การประชุมสภาเทศบาลตำลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแท่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ 65 (บริเวณข้าง อบต.ทิศตะวันตก) [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ลาดใหญ่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหินโงม [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหินโงม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหินโงม การดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหินโงม ประชุมชี้แจงแนวทางการอุดหนุนเงินทั่วไปในการดำเนินการตามโครงการตามพระราชดำริด้านส [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหินโงม แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยภูมิ กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.คอนสาร กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวแดง การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองโพนงาม โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
   
 
ทต.ลาดใหญ่ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ซับสีทอง กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกระดุมทอง ถนนสายบ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ 4 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.นาฝาย [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเป้า การประชุมสภาเทศบาลตำลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแท่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ 65 (บริเวณข้าง อบต.ทิศตะวันตก) [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ลาดใหญ่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหินโงม [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหินโงม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหินโงม การดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหินโงม ประชุมชี้แจงแนวทางการอุดหนุนเงินทั่วไปในการดำเนินการตามโครงการตามพระราชดำริด้านส [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหินโงม แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยภูมิ กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.คอนสาร กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวแดง การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองโพนงาม โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
   
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เว็บไซต์ อบต.หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.ค. 2565)    อ่าน 58  ตอบ 0  
 
 
 
 
 

กลุ่มอาชีพ  

วัดโนนหญ้าคา  
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองไผ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
   
คู่มือประชาชน
   
   
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
E-Service
 
แบบใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองไผ่
ประจำปีการศึกษา 2565
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-645-8792
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36240
โทรศัพท์ : 044-120-660 โทรสาร : 044-120-660
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
จำนวนผู้เข้าชม 19,730 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.หนองไผ่
facebook
อบต.หนองไผ่
อบต.หนองไผ่