หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
 
 
นางปราจีน สุพรรณฝ่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัด อปท.ที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ  [ 19 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 51 
**ด่วนที่สุด**ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 19 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 63 
กำชับเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำของเด็กในช่วงฤดูร้อนและปิดภาคเรียน [ 19 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) [ 19 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 83 
การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16 20 [ 19 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
สำรวจทางม้าลาย [ 19 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 33 
ขอประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน [ 19 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 43 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 51 
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี [ 18 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน [ 18 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 35 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26-29 (ทต.หนองบัวโคก และอบต.นาเสียว) [ 18 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 41 
การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 18 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 45 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 58 
**ด่วนที่สุด** การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โรงเรียนนำร่องตามโครงการเรียนรู้ด้วย Game - Base Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen [ 12 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 33 
**ด่วนที่สุด**แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 48 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 66 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 35 [ 12 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 51 
รวบรวมปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 12 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 54 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 123 
**ด่วนที่สุด**แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นฐาน ในราชกิจจานุเบกษา [ 12 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 33 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 45 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 11 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 44 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 547 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566  [ 10 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 800 
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 79 
**ด่วนที่สุด** พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 105 
**ด่วนที่สุด**แนวทางการจัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ [ 7 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 60 
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษา [ 6 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 79 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 1616 
ขอให้เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า [ 5 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 85 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 132 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 96 
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 [ 5 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 72 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 204
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
บริการด้วยใจ ใส่ใจประชาชน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-645-8792
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36240
โทรศัพท์ : 044-120-660 โทรสาร : 044-120-660
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
จำนวนผู้เข้าชม 310,021 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10