หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
 
 
นางปราจีน สุพรรณฝ่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หนองไผ่   โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 24 มี.ค. 2566
อบต.กะฮาด   จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขนาด ๑.๕x๒ เมตร ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.กะฮาด   จ้างตรายางกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ทต.ห้วยยาง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 138-42 สายบ้านห้วงยางโง(ตาดลี่) - ถนนสาย ชย.ถ. 138-44 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยยางโง ตำบลห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2566
ทต.หนองบัวแดง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแยกจากถนนรอบบ้าน 2 บ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2566
อบต.ซับสีทอง   ซื้อวัสดุประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาบ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ซับสีทอง   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายคุ้มสัมพันธ์ บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.บ้านหัน   จ้างเหมาจัดทำป้าย อบต.บ้านหัน สำหรับใช้ในกิจการงานของ อบต.บ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองตูม   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete (Hot Mixed) ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๙ สายทางจำปาทอง ๑ 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองตูม   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสนิท คำยศ ถึง บ้านนางคำปลิว หมื่นจิตร 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองตูม   โครงการงวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านโนนเสลา หมู่ที่ ๖ จากที่นานายลอง งามพนา ถึง ที่นานายหนูนา พันยาง 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองตูม   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete (Hot Mixed) ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๗ รหัสสายทาง ชย.ถ.๑๒๗-๐๖๗ สายทางหนองเมย ๑ 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองตูม   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete (Hot Mixed) ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘ รหัสสายทาง ชย.ถ.๑๒๗-๐๑ สายทางบ้านประชาสามัคคีถึงภูหยวก 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองตูม   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete (Hot Mixed) ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านโนนเสลา หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง ชย.ถ.๑๒๗-๐๔๑ สายทางโนนเสลา ๖ ซอย ๓ 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองตูม   โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete (Hot Mixed) ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ ๓ สายทางซอยคุ้มรักชาติ 24 มี.ค. 2566
อบต.นาเสียว   จ้างปรับปรุงทาสีอาคารเอนกประสงค์ อบต.นาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.นาฝาย   จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 24 มี.ค. 2566
อบต.บ้านยาง   จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ สายทางจากบ้านกำแพง หมู่ที่ ๔ - บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ทต.ลาดใหญ่   จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ท่าหินโงม   จ้างโครงการวางท่อกลมไม่เสริมเหล็กคอนกรีต ภายในตำบลท่าหินโงม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ท่าหินโงม   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหินหนีบ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองโพนงาม   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลหนองโพนงาม ประจำปี 2566 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองโพนงาม   ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงานฯ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลหนองโพนงาม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองโพนงาม   จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน วันที่ 3 เมษายน 2566 (วันอบรม) ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลหนองโพนงาม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองโพนงาม   จ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลหนองโพนงาม ประจำปี 2566 จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,082
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-645-8792
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36240
โทรศัพท์ : 044-120-660 โทรสาร : 044-120-660
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
จำนวนผู้เข้าชม 198,280 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10