หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
 
 
นางปราจีน สุพรรณฝ่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงนานายสุชาติ-คลองส่งน้ำ) บ้านหนองสระ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายเรืองศักดิ์-สามแยก) บ้านโนนสาทร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงหน้าร้านสหกรณ์) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงแยกถนนกุดตุ้มบ้านค่าย- บ้านแม่แสงจันทร์) บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเอมืองชัยภุมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนลุกรังเป็นผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงสามแยก-ประปา) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านแม่ดอกไม้-สามยแกสวนแม่ละมุน) บ้านหนองแหน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิื จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้าง้เหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายสามแยกวัด-สีแยกแม่เทวา) บ้านหนองแหนน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด้ก,ล็ก อบต.หนองไผ่ ปิดเทอม 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเสรียน ปิดภาคเรียน 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นางทุเรียน เกตุชัยภูมิ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กและเยาวชนในตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เที่ยวไป และเที่ยวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2566 ]ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิืทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ส.ค. 2566 ]ซื้อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนลุกรังเป็นผิวจราจร คสล. สายหนองไผ่-สะพานดำ (ช่วงบ้านนางบุญหลาย-บ้านนางประนอม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล. (สายทางหลวง หมายเลข ชย.ถ. 131-02 สายบ้านหนองไข่นุ่น-บ้านโนนหญ้าคา ช่วงที่ 1 และ 2) บ้านโนนหญ้าคา หมุ่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงที่ 1,2 และ 3) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินถนนข้างคลองรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ (ช่วงศาลปู่ตา) บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ค. 2566 ]ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สายท่ายายนาง) บ้านหนองสระ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
บริการด้วยใจ ใส่ใจประชาชน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-645-8792
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36240
โทรศัพท์ : 044-120-660 โทรสาร : 044-120-660
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
จำนวนผู้เข้าชม 367,506 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10